Econcult: Área de Investigación en Economía de la Cultura y Turismo

Resum Executiu – Impacte de la Covid19 al Sector Cultural y Creatiu de la Comunitat Valenciana

()
Resum Executiu – Impacte de la Covid19 al Sector Cultural y Creatiu de la Comunitat Valenciana
Descargar PDFTipo: Informe

La necessitat d’analitzar les implicacions de la crisi de la Covid-19 sobre el sector cultural reclamen un diagnòstic d’urgència. Un sector cultural que, recordem, ja es trobava en unes difícils condicions, després d’una dècada de polítiques d’austeritat i de reducció de la despesa pública en cultura, així com per la precarietat laboral estructural que pateix el sector. La crisi de la Covid-19 es produeix en un moment històric on encara es noten els efectes de l’anterior crisi financera de 2008, la qual va suposar uns efectes devastadors sobre el teixit cultural valencià, fins i tot en molta major mesura que en la resta d’Espanya, segons l’Informe sobre l’ocupació i necessitats formatives en els Sectors Culturals i Creatius de la Comunitat Valenciana. (Rausell et al. 2017).

Entre els objectius principals del nostre informe es troben l’anàlisi tant de l´impacte a curt i mig termini de la Covid-19 sobre el sector cultural a la Comunitat Valenciana, com l’estudi de les diferents estratègies d’adaptació desenvolupades pels agents culturals, així com la valoració del paper exercit per les ajudes públiques i la identificació de les propostes que es plantegen des de les pròpies organitzacions culturals per superar aquesta crisi.

Universitat de València. Facultad de Economía

Departamento de Economía Aplicada

Despacho 2P05 (2º piso)

Avinguda Tarongers s/n 46022 València