Econcult: Área de Investigación en Economía de la Cultura y Turismo

Economia de la Cultura

()
Economia de la Cultura
Descargar PDFTipo: Artículo indexado
Publicación: Treballs de comunicació
Editor: Societat Catalana de Comunicación
Issue: 22
Primera página: 243
Última página: 256
ISSN: 1131-5687

L’article repassa les aportacions de l’economia de la cultura, com a subdisciplina de l’economia i reconeguda pel Journal of Economic Literature, a la recerca de realitats socials del País Valencià relacionades amb la cultura, la qual està prou emparentada amb la comunicació. Des d’aquesta aproximació, destaquen els orígens de la recerca, des de meitat dels anys noranta, que provenen de: a) des de l’entorn estrictament acadèmic, b) dels treballs de planificació sectorial o territorial on s’incorpora de manera rellevant la cultura, c) dels treballs derivats de l’entorn formatiu al voltant de la gestió cultural, d) dels treballs derivats de la celebració de jornades, congressos o esdeveniments similars. A mena de conclusió i constatant certa contradicció cal dir que la història de la recerca en economia de la cultura en el País Valencià, tot i la importància de les grans inversions en infraestructures culturals per part del sector públic és una curta història molt limitada, encara avui, a un reduït grup d’investigadors, principalment de la Universitat de València.

Universitat de València. Facultad de Economía

Departamento de Economía Aplicada

Despacho 2P05 (2º piso)

Avinguda Tarongers s/n 46022 València