Econcult: Área de Investigación en Economía de la Cultura y Turismo

Cultura y Producción Simbólica en la Comunidad Valenciana. Un análisis sectorial e implicaciones territoriales.

()
Cultura y Producción Simbólica en la Comunidad Valenciana. Un análisis sectorial e implicaciones territoriales.
Descargar PDFTipo: Capítulo de libro
Book: Arxius de Ciències Socials.
Editor: Afers. Facultat de Ciències Socials. Universitat de València.
Issue: 7
Primera página: 249
Última página: 273
Palabras clave: producció simbòlica, dimensions territorials, polítiques culturals.

En aquest treball tracten de dibuixar una descripció de les característiques y el posicionament d’una part d’eixe difús conjunt de la producció simbòlica que és la cultura, entesa en el nostre cas, d’una manera molt restringida, i com esta es manifesta sobre el territori de la Comunitat de Valenciana. Al punt 2 tractem d’aproximar-nos a la dimensió quantitativa en termes de ocupació i renda. El punt 3 el nostre anàlisi ubica les dimensions territorials erga-intra (és a dir ña jerarquia dels sistemes culturals locals a la Comunitat Valenciana y erga-extra (respecte a altres espais territorials). A continuació, en els punts 4, 5 y 6 tractem de descriure els trets més característics i diferenciadors dels distints sectors culturals, per a passar al punt 7 en el que oferim un explicació sobre el paper jugat per les polítiques culturals en la configuració dels sectors. Finalment oferim algunes conclusions.

Universitat de València. Facultad de Economía

Departamento de Economía Aplicada

Despacho 2P05 (2º piso)

Avinguda Tarongers s/n 46022 València